Algemene voorwaarden

Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan alle onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het noodzakelijk om een algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie:

1- Ik verbind mij ertoe alle mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van hypnose te brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af . Als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose. Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld omdat u moeite heeft om zich te “laten gaan”, dan stoppen we meteen en hoeft u niet de hele sessie te betalen, maar slechts €50,00 voor mijn tijd en moeite.

2- De prijzen zijn per sessie en niet per uur. De meeste sessies nemen 45 tot 60 minuten in beslag.

3- Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld.

4- Wanneer u een afspraak verplaatst ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer u een afspraak verplaatst binnen de 48 uur voorafgaand op die afspraak, gaat het eigenlijk om een annulatie + een nieuwe afspraak. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders.

5- Een afspraak kan u zowel telefonisch als via email annuleren (kan ook door voicemail in te spreken of berichtje te sturen).
Ter bevestigen krijgt u een email.

6- Wie op een eerste afspraak voor een bepaalde behandeling niet komt opdagen zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. De volledige sessie word dan in rekening gebracht. Ook mijn tijd is kostbaar en het is een kwestie van respect om toch ten minste te verwittigen.

7- Hypnotherapeut Yousef M. Hosseini is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Hij stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

8- Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

9- Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.
Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.