Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
Uw gegevens wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Voor identificatiedoeleinden
– Voor het aanspreken met de juiste titel
– Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
– Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
– Om elektronische bevestingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
– Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling – Om onze administratie te kunnen voeren
– Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
– Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze administratie
– Om de bestelling te kunnen verwerken
– Om de mogelijkheid te bieden met het sociaal media account in te loggen op onze website
– Om op de website content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
– Om reviews via andere kanalen te tonen
– Het per e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
– Om de browser en/of het apparaat te herkennen
– Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
– Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
– Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

Grondslagen (“rechtsgronden”) waarop het gebruik van uw gegevens zijn gebaseerd

Uw toestemming.
Uw gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben, of waar u de partij bij bent.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
– Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
– De behandeling met hypnose en emotionele healing te kunnen afstemmen op het individu.

Is het verplicht om uw gegevens te verstrekken?

Ja, wij vragen u sommige gegevens verplicht op te geven. Wij kunnen geen overeenkomst met u aangaan wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven. Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Worden uw gegevens doorgegeven aan anderen?

Uw gegevens worden in principe alleen gebruikt door onszelf. In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen, zoals:

– ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.
– Leveranciers. U kunt via onze website producten en/of diensten van andere partijen bestellen en boeken. Wanneer er een “match” is en u een bestelling of boeking plaatst moeten wij uw gegevens doorgeven aan de betreffende partij zodat deze de bestelling of boeking kan afgerond worden. Wij geven niet meer gegevens door dan nodig is voor het afronden van de bestelling of boeking. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland.
– Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland
– Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
– Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

Worden jouw gegevens doorgegeven aan buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, uw gegevens worden niet door aan buiten de Europese Economische Ruimte. Uw gegevens worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Worden uw gegevens door andere partijen aan ons gegeven?

Ja, wij krijgen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

– Supersaas.nl. Wij ontvangen gegevens van Onlineafspraken.nl, gevestigd in Nederland.
– Google. Wij krijgen gegevens van Google, gevestigd in Ierland.

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:

– Titel
– Voor en achternaam
– Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
– Geboortedatum
– (Mobiele) telefoonnummer
– E-mail adres
– Reden voor het maken van een afspraak
– Surfgedrag op websites

Hoe lang worden uw gegevens beward?

Uw gegevens worden niet beward langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens: Klantgegevens (NAW gegevens, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummers, reden van de afspraak)

Bewaartermijn: Tot 5 jaar na de laatste afspraak. Indien de wet een andere bewaarplicht voorschrijft, wordt deze gehandhaafd.

Soort gegevens: Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

Bewaartermijn: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Soort gegevens: Correspondentie

Bewaartermijn: Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Soort gegevens: Cookies

Bewaartermijn: Wij gebruiken geen tracking cookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Soort gegevens: Informatie die u op de website invoert om op de webpagina te tonen.

Bewaartermijn: Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.

Soort gegevens: Informatie die verband houdt met een juridische procedure.

Bewaartermijn: Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
– om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
– om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
– om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
– in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
– in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”;
– in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
– om, als u toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
– als u de gegevens zelf heeft aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming heeft gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
– een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?” Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. Voor inzage in uw gegevens kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Wat als u vragen of klachten heeft”?). In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunnen afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Hypnohelp
Tweeschaar 12
4822 AT Breda
Telefoonnummer: 0681074651
[email protected]

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u daar een email-bericht over te sturen.