Verlichten en wegnemen van Chronische Pijn

Hypnose tegen pijn en pijnbeheersing

Hebt u genoeg van pijn?

Maakt pijn uw leven ondraaglijk?

Hebt u alles gedaan om van pijn af te komen?

Wilt u echt afkomen van uw pijn?

 

Als het antwoord op de bovenste vragen "JA" is,  lees dan verder of maak meteen een afspraak.

Chronische pijn wegnemen met Hypnose

Misschien vraag je je af: wat heeft chronische pijn te maken met Hypnose? Het antwoord is simpel. Alle pijn, en dus ook chronische pijn, ontstaat in de hersenen. Pijn of chronische pijn kan verminderd of geëlimineerd worden met het trainen van de hersenen.

Pijnsignalen kunnen anders geïnterpreteerd worden en dat kun je bereiken met hypnose. Hypnose is de beste manier om je hersenen te trainen om het gevoel van pijn te veranderen. In mijn praktijk leer ik cliënten zelfhypnose voor pijnbeheersing. Op deze manier kunnen ze hun pijn verminderen of helemaal laten verdwijnen.

Hypnose en hypnotherapie worden tegenwoordig gebruikt door sommige tandartsen om ingrepen uit te voeren zonder verdoving. Men heeft in de moderne geneeskunde ontdekt hoe effectief de kracht van hypnose c.q. hypnotherapie gebruikt kan worden voor het trainen van je hersenen om controle te houden over de pijn en het overwinnen van je chronische pijn.
Met pijnbestrijding door hypnose veranderen mensen hun perceptie van pijn en je zal ook je zintuiglijke ervaring van pijn in een ander licht zien. Enkele oplossingen voor chronische pijn zijn het nemen van medicijnen, gebruik van apparaten die bepaalde prikkels geven, apparaten die een bepaalde hoeveelheid medicijnen toedienen of praattherapieën.

In tegenstelling tot medicaties, praattherapieën en medische apparaten is hypnose (zelfhypnose) een vaardigheid die, als deze geleerd is, gebruikt kan worden bij mensen die met chronische pijn leven zonder dat ze externe hulpmiddelen nodig hebben.

Ze kunnen dan op ieder moment van hun pijn afkomen. Bovendien is er door het gebruik van hypnose geen kans op "bijwerkingen" die je kunt krijgen wanneer je medicijnen gebruikt en geen kans op apparaten die kapot gaan. Je leert om op een effectieve manier je pijn te beheersen met hypnose c.q. zelfhypnose en zo een geweldig gevoel te krijgen voor de rest van je leven: weg is je chronische pijn!

 

Wegnemen van pijn tijdens vakantie

Wegnemen van pijn tijdens een seminar

Effectiviteit van HYPNOSE bij pijnbestrijding

Hebt u zich ooit gevraagd wat de effectiviteit is van hypnose bij pijnbestrijding?

Er zijn tal van wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van hypnose bij verschillende klachten c.q. problemen. Hieronder ziet u voorbeeld en uitkomsten van sommige van deze onderzoeken voor de behandeling van chronische pijn. :

*    Hypnosis Has a Reliable and Significant Impact on Acute and Chronic Pain (Hypnose heeft grote effect op acuut en chronische pijn)

**  Hypnosis Reduces Frequency and Intensity of Migraines (Hypnose vermindert frequencie en intensiteit van migraine)